Kwestie van mindset!

Heb je ook vaak het gevoel dat je geen tijd hebt?
Ben je ook vaak bang dat je werk niet afkomt?

Dagelijks worden we geconfronteerd met “de tijd”.
We haasten ons van de ene afspraak naar de andere. We vinden een vergadering te lang duren. We vinden het vervelend dat die collega ons op de gang aanhoudt, om zijn verhaal te doen.
Want ….. we hebben het druk, té druk.
En dat betekent dat we geen tijd hebben om te genieten van wat we eerder altijd leuk hebben gevonden.

Ik had laatst een eerste gesprek met Stan, een coachée die het gevoel had, dat het leven aan hem voorbij holde, zonder dat hij er enige invloed op had. Hij had al een cursus ‘ timemanagement’ gevolgd, maar nog lukte het hem niet om binnen de beschikbare uren, al zijn werk te plannen.

Hij had het idee, dat al die vergaderingen, het bespreken van het project en het schrijven van die verslagen al zijn tijd opslokten, waardoor hij niet meer aan de leuke zaken toe kwam.

Samen hebben we toen een inventarisatie van al zijn werk rondom het project gemaakt.

INVENTARISATIE
Eerst zijn we alle leuke zaken op een rijtje gaan zetten.
Stan heeft vooral het idee dat het praktische werk rondom zijn project, dus het brainstormen, het uittesten en het improviseren, naast het overleggen, het leukste deel van het project is. Zijn creativiteit komt hier volop aan bod.
Natuurlijk zijn er nog meer leuke kanten aan het project. Maar bovenstaande zijn wel degene die Stan het meest mist.

Daarna hebben we samen alle zaken, die volgens Stan onnodig veel tijd vergen, op een rij gezet. Dat zijn in eerste instantie de vergaderingen. En verder de collega’s die, volgens Stan, te pas en te onpas binnenlopen of hem in de wandelgangen aanhouden om hun verhaal te doen of vragen te stellen. En er zijn te veel personen die regelmatig met hem willen overleggen.
Natuurlijk zijn er nog meer frustraties. Maar de bovengenoemde, zijn wel de meest tijdrovende volgens Stan.

Nadat we deze 2 rijtjes hebben opgesteld, gaan we ze in detail bespreken. (Hoewel…… eerst even het hoofd leeg maken met een kop koffie 😉

Als eerste beginnen we daarna weer met het positieve rijtje.

  • Brainstormen: Dit is het spuien van ideeën in een groep betrokkenen, waarbij iedereen voldoende spreektijd krijgt om vragen te stellen en conclusies te trekken, om mededelingen te doen en om antwoorden te geven.
  • Overleggen: Lijkt veel op brainstormen, maar meestal is hier het gespreks-onderwerp specifieker gedefinieerd.
  • Uittesten: in de praktijk invullen, wat in theorie besproken is.
  • Improviseren: Als in de praktijk blijkt dat het niet klopt zoals bedacht, dan wordt er ter plekke een andere/betere oplossing bedacht en getest.

Daarna nemen we het andere rijtje onder de loep.

  • De grootste frustratie is voor Stan wel de hoeveelheid vergaderingen. Ik laat Stan vertellen wat er zoal in die vergaderingen besproken wordt. Het blijkt dat de vergaderingen grotendeels gaan over het project, zowel over de vooruitgang, over de problemen, de vragen waar een antwoord op moet komen….. als ook over nieuwe ideeën.
  • En wat blijkt? Als we de inhoud van de vergaderingen goed bekijken zien we dat dit niet veel afwijkt van het brainstormen, waar Stan zo van geniet.
  • Op dezelfde manier bespreken we de gesprekken van collega’s die volgens Stan te pas en te onpas vragen om aandacht. Ineens ziet hij dat deze collega’s niets liever willen, dan dat hij zijn kennis in de praktijk gaat uittesten.

We hoeven uiteindelijk niet eens alle punten te bespreken, voordat Stan tot de conclusie komt, dat het probleem vooral bij hemzelf ligt. Of in elk geval bij zijn manier van benaderen.

We spreken af dat hij vvorlopig de noemer vergadering voor zichzelf zal vertalen in brainstormen.

Terwijl hij de collega’s die hem overvallen, aanhoort en gaat proberen meteen een oplossing te vinden, zo mogelijk direct in de praktijk van het project. Uittesten dus!

Op deze manier kan Stan zich de hele dag bezighouden met de zaken die hij zo leuk vindt en waarvoor hij deze baan juist gekozen heeft.

Stan geniet weer!

Kwestie van mindset dus!